Teknik Alanı

Bu buluş, transforaminal epidural bölgeye spesifik ilaç verilmesini sağlayan transforaminal epidural steroid enjeksiyon uygulaması için geliştirilmiş açılı ve çift delikli iğne ile ilgilidir.

Yenilikçi ve Özgün Yönleri

Bu buluş, transforaminal epidural enjeksiyon amaçlı kullanılmak üzere, belirli sinir ve sinir kökü hedeflerine özgü iğne ile enjeksiyon gerçekleştirilmesi, ağrı tedavisinde başarı oranının arttırılması, hasta memnuniyetinin  sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından önem taşımaktadır.
Transforaminal epidural enjeksiyon için modifiye edilen açılı uç tasarımında ilk defa bir yerine iki enjeksiyon deliği bulunması, ultrasonografi altında görülebilir ilk transforaminal epidural iğne tasarımı olması, USG eşliğinde uygulanabilmesi sayesinde hem  operatör hem hastanın gereksiz radyasyon maruziyetini azaltması buluşun temel unsurları olarak öne çıkmaktadır.