Prof. Dr. Şakir GÖRMÜŞ

Prof. Dr. Şakir GÖRMÜŞ

Genel Müdür
Prof. Dr. Şakir Görmüş, 1969 yılında Giresun’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Daha sonra sırasıyla University of Illinois at Urbana-Champaign Ekonomi Bölümünde yüksek lisans (1997) ve Oklahoma State Üniversitesi Ekonomi Bölümünde (2004) “Stock Market and Currency Crises in Emerging Economies: A Simultaneous Approach” (Gelişen Ekonomilerde Borsa ve Döviz Krizlerinin Eşzamanlı Tahmini) adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2002-2004 yılları arasında OG&E Oklahoma Forecasting laboratuvarında ve Oklahoma Eyalet Üniversitesinde araştırmacı olarak görev yaptı. Halen Sakarya Üniversitesi SBF Finansal Ekonometri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2012-2015 yılları arası Finansal Ekonometri Bölüm Başkanlığı ve 2014-2017 yılları arasında İslam Ekonomisi ve Finansı ABD başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2016-2017 yıllarında Borsa Grubu Merkezi Kayıt Kurumu (MKK) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Çok sayıda uluslararası ve ulusal yayınları olan Prof. Dr. Şakir Görmüş aynı zamanda TÜBİTAK ve KOSGEB’te panelist ve hakemlik görevlerinde bulunmuştur. Bakanlık projelerinde yürütücülük ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı ile AB’nin ortak finanse ettiği ” Strengthen NGO and Civil Society Association” AB projesi yürütme kurulunda görev yapmaktadır. Finansal Krizler, Politik İktisat, Eğitim ve İslam ekonomisi ve finansı üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

sakir.gormus@sakaryateknokent.com