• Ticarileştirme Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi
  • Ürünün/Hizmetin Endüstriyel Ömür Analizi
  • Ürün/Hizmet Patent Değerleme Raporu Hazırlama
  • Buluşçu ile Yatırımcı Arasında B2B Görüşmeleri
  • Buluşları Lisanslama veya Devir İşlemleri

Ticarileştirme kavramı, ekonomik bir kazanç veya büyüme elde edilmesi için bir fikri mülkiyet (FM) varlığının pazara sunulması şeklinde özetlenebilir. Ticarileştirilecek FM’nin finansal başarısı ise aşağıdaki başlıklar göz önünde bulundurularak seçilmesi gereken ticari araçların kullanımına bağlıdır:

  • İşletmenin amaçları
  • Ticarileştirilecek FM varlığının türü
  • Ekonomik kaynaklar

Pazarda, korunan bir fikri mülkiyet varlığı elde edebilmek için çeşitli yollar bulunmaktadır. Aşağıdaki diyagram en çok kullanılan uygulamaları göstermektedir:

ticariiçerik

1.Lisanslama

2.İnhisari lisanslama

3.İnhisari olmayan lisanslama

4.Devir