PATENTTO Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Döküman Birimidir.

SAÜ araştırmacılarının fikri mülkiyet konusunda doğru bilgilendirilmelerini sağlamak,  Ar-Ge faaliyetleri sonunda oluşacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru süreçlerinde araştırmacılara ve sanayicilere yardımcı olmak için ADAPTTO üzerinden Türk Patent Enstitüsü ile bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında, sınai mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişebilmesi mümkün kılınırken, gerekli durumlarda ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi’nde ilgili girişimcilere uzman desteği sağlıyoruz. Bu konuda, ihtiyaç duyanlara doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapılması için özellikle Patent Vekilimiz İlhan ÖZSOY’a görev verdik. Sınai mülkiyet sistemi içerisinde, ilgili tarafların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde önemli bir iletişim noktasını oluşturacak ADAPTTO Bilgi ve Doküman Birimi; Türk Patent Enstitüsü ile sürekli ve etkin bir iletişim kurulmasını sağlarken, ayrıca TPE işbirliği ile eğitim, seminer gibi etkinlikler organize edilerek fikri sınai mülkiyet hakları  konusundaki farkındalık arttırılacak.